Strona g?ówna

Szanowni Pa?stwo

Mamy przyjemno?? zaprosi? do skorzystania z us?ug naszej firmy.
Bazuj?c na wieloletnim do?wiadczeniu w sprzeda?y staramy si? sprosta? oczekiwaniom nawet najbardziej wymagaj?cych klientów.
Zadbali?my w tym celu o trzy kluczowe obszary:

I. PRODUKTY NAJWY?SZEJ JAKO?CI

 • W?giel Groszek,Orzech, Kostka
 • Ekogroszek workowany oraz luzem
 • Mia? workowany oraz luzem
 • Koks
 • Pellet

 

Towar  charakteryzuje si?  wysok? kaloryczno?ci?, w procesie spalania nie wydziela si? smo?a a ilo?? popio?u jest na wyj?tkowo niskim poziomie.

 


II. ATRAKCYJNE CENY

Dla naszych klientów oferujemy bardzo atrakcyjne ceny.


III. JAKO?? OBS?UGI

Jako firma rodzinna gwarantujemy na ka?dym etapie obs?ugi pe?ne zaanga?owanie i trosk? o Pa?stwa zadowolenie. W tym celu zapewniamy mi?dzy innymi:

 • Dostarczenie towaru pod wskazany adres
 • Mo?liwo?? odbioru w?asnego
 • Paragon lub faktur? VAT
 • W?giel workowany od 25 do 40 kg
 • Pellet workowany po 15kg
 • Elastyczne godziny pracy biura i kierowców